Film
Divadlo
Výstava
Podujatie
Hudba
Šport
Vzdelávanie
Pre deti
Cineama 2016
Regionálna súťaž amatérskej filmovej tvorby
Cineama 2016
CINEAMA je najstaršou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Pomenovanie CINEAMA nadobudla po roku 1992. CINEAMA je jedinou možnosťou komplexnej verejnej prezentácie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, vytvára možnosť pre prezentáciu diel rôzneho tematického i žánrového zamerania, priestor pre porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne, umožňuje rozvíjať talent i technické danosti účastníkov - mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času v intenciách súčasného spôsobu života. Jednotlivé kolá súťaže vytvárajú možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby prostredníctvom prehliadok, hodnotiacich diskusií a iných foriem vzdelávacích podujatí. Súčasťou súťaže je aj vzdelávacia časť, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností či už v oblasti umeleckej tvorby alebo v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel.

Skupiny súťažiacich:
SKUPINA A – autori do 16 rokov - súťažia v kategóriách:
animovaný film
hraný film
reportáž
dokument

SKUPINA B – autori od 17 do 21 rokov - (okrem poslucháčov a absolventov filmových
škôl) súťažia v kategóriách:
animovaný film
hraný film
reportáž
dokument
experiment
videoklip

SKUPINA C – autori nad 21 rokov - (okrem poslucháčov a absolventov filmových škôl) súťažia

v kategóriách:
animovaný film
hraný film
reportáž 
dokument
experiment
videoklip
minútový film
zvučka (pre festivaly CINEAMA, UNICA - pre slovenskú kolekciu)

Súťaž sa člení podľa vekových a žánrových kritérií. Každý súťažiaci môže svoje diela prihlásiť do
jednotlivých kategórií. Vekové skupiny aj žánrové kategórie sú vytvorené tak, aby korešpondovali,
zodpovedali kategóriám medzinárodných súťaží, predovšetkým tým, ktoré sa konajú pod
patronátom svetovej organizácie pre amatérsky film UNICA, ktorej je Slovensko členom od roku
1993. Do súťaže sa autor prihlasuje podľa miesta svojho bydliska. Ak sa v mieste jeho bydliska
neuskutoční základné kolo, môže sa prihlásiť do základného kola v inom okrese, regióne.

Podmienky účasti v súťaži

1. Súťaž sa koná v autorskej tvorbe vlastných filmových diel, vytvorených v amatérskych
podmienkach, pre vlastnú potrebu, nie pre komerčné a propagačné účely.
2. Podmienkou účasti jednotlivcov i kolektívov je predloženie vlastného autorského filmového
diela zodpovedajúceho základným kritériám tvorby a vnímania filmového diela.
3. Časový limit pre jednotlivé filmové diela je od 1 do 20 minút. V prípade prekročenia
limitu má porota právo film vyčleniť alebo mu udeliť výnimku, ak dielo zodpovedá
umeleckým a technickým kritériám a prekročenie má svoje umelecké opodstatnenie.
4. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tým istým filmovým dielom.
5. O prihlásení filmu do skupiny a kategórie rozhoduje autor, v niektorých sporných prípadoch
môže o správnom zaradení rozhodnúť porota.
6. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili žiadneho ročníka tejto súťaže,
nemožno prihlásiť film, ktorý sa už v minulosti súťaže CINEAMA zúčastnil. Nemožno
prihlásiť ani film zobrazujúci násilie, alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu.
7. Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné filmy všetkými potrebnými
údajmi: meno, priezvisko, presná adresa, e-mail, vek autora, názov filmu, žáner, rok
vzniku, kategória. V opačnom prípade nebudú filmy do súťaže prijaté. K zaslaným prácam
treba priložiť vyplnený vstupný formulár (prihláška filmu) a uvedené údaje potvrdiť
podpisom.
8. Ukážky alebo fotografie z jednotlivých súťažných filmov môže organizátor so
súhlasom autora použiť na propagáciu podujatia bez nároku na honorár. Každé iné využitie
musí byť s autorom konzultované.
9. Každý autor má právo byť včas informovaný organizátorom príslušného kola súťaže o
výsledkoch súťaže.
10. Zaradením Organizačného poriadku súťaže CINEAMA do systému súťaží Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR do kategórie „C“ a pridelením registračného čísla sú
účastníci súťaže – žiaci a študenti základných a stredných škôl aj s pedagogickým
sprievodom - oprávnení zúčastniť sa podujatia (vyhodnotenia jednotlivých kôl súťaže), aj v
čase vyučovania, pričom ich neúčasť na vyučovaní bude ospravedlnená.

Technické podmienky:
1. OBRAZ – uviesť počet obrázkov za sekundu (23,976, 25, 29,97), odporúčame používať 25 fps.
2. ZVUK – uviesť počet kanálov (1.0, 2.0, 5.1), použitý kodek (PCM. AC3, MP2), frekvenciu a
dátový tok
3. ROZLÍŠENIE – veľkosť, t. j. kvalita snímky
– Full HD 1080p, 1080i (1920 x 1080, prípadne 1440 x 1080)
– HD 720p (1280 x 720)
– SD (720 x 576 PAL) 
4. KODEK – spôsob komprimácie výsledného diela, aby nebol súbor príliš veľký
– MPEG4, označovaný aj H264 alebo X264
– MPEG2
– DV – starší kodek, používaný pri SD formáte
5. KONTAJNER – spôsob, ako sa zhotovený kodek spolu so zvukom, prípadne titulkami zabalí
– MKV
– M2TS
– MOV
– MP4
– AVI, MPG, WMV – menej používané staršie kontajnery
6. DISTRIBÚCIA – spôsob prenosu – doručenia kontajnera od autora k organizátorovi
– Internet (Uschovna.cz)
– USB kľúč, prípadne USB pevný disk (ak ide o väčšie množstvo)
– optické médiá (DVD) kontajner nahratý ako data
– akceptované môžu byť aj DVD-video
7. OZNAČENIE:
Súbor s filmom a aj nosič musia obsahovať minimálne názov filmu, meno autora, miesto bydliska.
Autor vyplní na prihláške uvedené údaje:
– názov filmu,
– dĺžka projekcie,
– veková skupina,
– kategória,
– meno a priezvisko autora,
– adresa: ulica, obec, mesto, PSČ,
– e-mailová adresa autora,
– tel. číslo autora,
– vek autora,
– technické parametre podľa bodov 1 – 5.
8. Každý film musí byť dodaný ako samostatný súbor a musí mať na začiatku, aj na konci
minimálne 5 sekúnd čiernej.
9. Zaslané filmy budú so súhlasom autora uložené v archíve Národného osvetového centra. So
súhlasom
autora je možné zverejniť ukážky z ocenených filmov aj na webovej stránke NOC.
10. Filmy zaslané do celoštátneho kola CINEAMA sa autorom nevracajú.

Výsledky súťaže: Oganizátor regionálneho kola odošle súťažné príspevky do krajského kola.

Termín uzávierky regionálneho kola (okresy Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce): 29. február 2016

Miesto odovzdávania súťažných príspevkov: 
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Kontakt:

Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, Nitra, Zdenka Smrečková
e-mail: zdenka.smreckova@kosnr.sk, 037/733 59 88, 0911 540 018 

www.kosnr.sk/cineama-2016

Termín uzávierky: 29. február 2016 (okresy Nitra, Šaľa, Z.Moravce)
Ľutujeme, ale nevieme o ďaľšom termíne konania.

 

 

KALENDÁR PODUJATÍ
<marec 2018>
poutstšpisone
26272801020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101

BLOG
24.04.2017
GARDENIA - DOMEXPO
14.04.2017
La Gioia v Nitre
03.02.2017
AKO BY TO BOLO...