Film
Divadlo
Výstava
Podujatie
Hudba
Šport
Vzdelávanie
Pre deti
AGROKOMPLEX NITRA 2016
Agrokomplex 2016 - 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy
Agrokomplex 2016
Súbežné výstavy: NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 2016 - COOPEXPO 2016 - REGIÓNY SLOVENSKA 2016 - OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 2016 - ŽIVNOSTENSKÉ TRHY 2016

19. august PIATOK

 

ODBORNÝ PROGRAM
8.30 – 13.30 Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
„Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov 2016“
• prezentácia vedecko-technických poznatkov
• výsledky vedy a vývoja v oblasti analýzy a zabezpečenia
optimálnej mikroklímy objektov pre chov zvierat
• požiadavky zvierat na mikroklímu
• tendencie v stavebno-technickom riešení, prirodzené
a nútené systémy vetrania, na vykurovanie, zvlhčovanie
vzduchu, na tvorbu lokálneho prostredia a na reguláciu
systémov v priebehu roka
• aplikácie solárnych systémov pre zabezpečenie
mikroklímy a ich ďalších aplikácií
• redukcia teplotných extrémov v objektoch pre chov 
zvierat – klimatizácia a pasívne prvky chladenia - tienenie
budov, prirodzene vetranie atď.
• koncepčné riešenie, návrh pasívnych objektov pre chov
hospodárskych zvierat
Podujatie je určené odborníkom z oblasti investičnej výstavby, projektantom,
dodávateľom technológií a stavieb, vetracích a klimatizačných zariadení, chovateľom
hospodárskych zvierat, vedecko-výskumným a pedagogickým pracovníkom v danej
oblasti, pracovníkom veterinárnej služby.
pavilón K
10.00 Ekonomický efekt postavený na nových technológiách
Jaromír Matoušek, vedúci oddelenia Agri biznisu,
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Peter Kelemen, konateľ MPconnect, Šaľa
Miroslav Hachlinec, konateľ BARANI DESIGN, Liptovský Mikuláš
pavilón A, prednášková sála
14.00 Európske podpory. Našli sme kľúč k ich efektívnemu
využitiu?
(verejná nahrávka pre Rozhlas a televíziu Slovenska)
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Roman Serenčéš, generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych
platieb na MPRV SR
Milan Semančík, predseda Slovenskej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory
pavilón A, prednášková sála
NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT
9.00 – 15.00 Gulášové hody – gastro súťaž
Insemas
9.30 – 11.00 Deň chovateľov ošípaných
predvádzacia plocha
11.00 – 12.00 Deň chovateľov SZCH
pavilón V - SZCH
11.00 – 12.00 Predvádzanie zvierat
12.00 – 13.00 Ukážky ošetrovania paznechtov
Insemas
13.00 – 14.00 Memoriál doc. Gyarmathyho - hodnotenie plemenných
capov
predvádzacia plocha
14.15 – 15.35 Vystúpenie Národného žrebčína Topoľčianky - voltíž
14.30 – 15.30 Manipulácia so zvieratami – ukážka
koliba ZCHMD
15.40 – 16.15 Ranč Equifarm – westernové vystúpenie
predvádzacia plocha
PREZENTÁCIE, COOPEXPO
pavilón M3
9.30 – 10.30 Prezentácia SSOŠ Bardejov
V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami kaderník, kozmetička
umelecký rezbár. Maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úprava
vlasov a vizáže.
10.30 – 12.00 Prezentácia SSOŠ Poprad
V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami cukrár a kuchár. Pripravili
sme pre Vás aj ukážky flambovania a miešania nápojov s malou
ochutnávkou.
12.00 – 12.30 Vystúpenie Tanečnej skupiny AGAIN
Tanečná skupina AGAIN ponúka deťom aktívne využívať svoj voľný
čas. Svojim účinkovaním obohacujú žáner vystúpení na kultúrnych
a spoločenských podujatiach.
12.30 – 14.30 Prezentácia členských družstiev COOP PRODUKT
SLOVENSKO a Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN
Členské družstvá COOP PRODUKT SLOVENSKO sa Vám predstavia
s ukážkami svojej činnosti a predvedú Vám svoje výrobky (maľovanie
a výroba keramiky, prezentácia výrobkov odevných družstiev,
výroba vianočných ozdôb atď.). Zasúťažiť si budete môcť s družstvami
o upomienkové predmety. Prezentácia šikovnosti a zručnosti
občanov so zdravotným postihnutím a chránených dielní.
12.30 – 12.45 ŠAMOTKA H. Zalužany + OKRASA Čadca
(tvorivé dielne + predstavenie VD )
12.45 – 13.00 CLIMEKO Petrovany
13.00 – 13.15 ATAK Prešov – mini módna prehliadka
13.15 – 13.30 NOVOCHEMA Levice
13.30 – 13.45 NOVOPLAST Sereď
13.45 – 14.00 VZORODEV Prešov – mini módna prehliadka
14.00 – 14.15 TECHNOPLAST Topoľčany
14.15 – 14.30 NO CPS DOKORÁN
medzi jednotlivými prezentáciami súťaže o ceny + od začiatku do konca
prezentácie tvorivé dielne s výrobným družstvom ŠAMOTKA a OKRASA
14.30 – 15.00 Vystúpenie Tanečnej skupiny AGAIN
Tanečná skupina AGAIN ponúka deťom aktívne využívať svoj voľný
čas. Svojim účinkovaním obohacujú žáner vystúpení na kultúrnych
a spoločenských podujatiach.
15.00 – 16.00 Prezentácia SSOŠ Bardejov
V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami kaderník, kozmetička
umelecký rezbár. Maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úpravu
vlasov a vizáže.
16.00 – 17.30 Prezentácia SSOŠ Poprad
V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami cukrár a kuchár. Pripravili
sme pre Vás aj ukážky flambovania a miešania nápojov s malou
ochutnávkou.
PROGRAM KULTÚRNYCH VYSTÚPENÍ
v expozícii národnej siete rozvoja vidieka SR
pavilón M1
10.30 – 11.00 Spevácky súbor Opatovčan
11.00 – 11.30 Súbor SENIOR – spev s harmonikou
11.30 – 12.00 Detská muzika Zurmina – spev s ľudovými nástrojmi
12.30 – 13.00 Spevácky súbor Opatovčan
13.00 – 13.30 Spevácko–tanečný súbor Klnka
13.30 – 14.00 Tanečný súbor Mórinca
14.00 – 14.30 Spevácky súbor z Veľkého Kýru
15.00 – 15.30 Speváčka Adriana Kráľová
16.00 – 16.30 Nebeská muzika z Terchovej
DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI
Voľná plocha M4
10.15 Ženská spevácka skupina Senková
11.30 RANČ a talentovaná heligonkárka Sofia Králiková
14.00 Dychová hudba Maguranka
15.15 Ženská spevácka skupina Senková
16.30 „TAKÁ AKO TY“ Jadranka tour 2016
EXPOZÍCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV
Celoslovenské súťaže – vyhodnotenie
OVOCIE ROKA – 3. ročník
ZELENINA ROKA – 2. ročník
Odborné poradenstvo
Pestovanie a rez ovocných drevín
RV SZZ, OV SZZ NITRA
Pestovanie zeleniny, výživa, hnojenie
OV SZZ GALANTA, NITRA
pavilón M3
Ukážky výsadieb do rôznych nádob
miniskalky, okenné debničky
ZO SZZ Klub skalničkárov
výstava kolekcie výsadieb z jednotlivých ZO SZZ okres Nitra
Poradenská činnosť
okrasné záhradníctvo – kvetiny, okrasné dreviny
Výstava ocenených prác z výtvarnej súťaže 2016
téma: Ročné obdobia v záhrade
Výstava kolekcie farebných fotografií
ZÁHRADA OČAMI FOTOGRAFA
autor Ing. PAVOL STANKO, člen SZZ
stánok SZZ
Ponuka odbornej literatúry
Nové výsadby ovocných drevín, stĺpovité tvary
Ukážky pestovania rôznych druhov zeleniny
Ukážky pestovania liečivých rastlín a kvetín
vzorové záhradky – pred stánkom SZZ
10.00, 14.00, 16.00 Bezplatná poradenská služba
pestovanie, výživa, rez ovocných drevín
p. Július Adamove
pred stánkom SZZ
10.00, 14.00, 16.00 Ukážky rezu ovocných drevín
odborný inštruktor: Ing. Eduard Jakubek
bezplatná preprava vláčikom do stanice Skanzen
ovocný sad za Skanzenom
10.00, 14.00, 16.00 Ukážky letného rezu ovocných stromov
odborný inštruktori SZZ: Ing. Eduard Jakubek, Július Adamove
bezplatná preprava vláčikom do stanice Skanzen
Podmienka: vlastné záhradnícke nožnice
vzorové záhradky pri stánku SZZ a ovocný sad za Skanzenom
VÝSTAVNÉ POLÍČKA Vp L1
• ukážky pestovania papriky, rajčín a iných zelenín
• ukážky pestovania liečivých rastlín
• vzorové záhradky, kvetinové záhony, skalka
• ukážky pestovania inulínových rastlín (SPU)
• ukážka nových odrôd slovenskej kukurice
• ukážky strihaných živých plotov
Praktické ukážky strihania stromov, poradenská služba
pre pestovanie ovocia, zeleniny a liečivých rastlín
expozícia SZZ
Ukážky letného rezu ovocných stromov
Ing. Eduard Jakubek, Július Adamove
Zraz účastníkov na malých políčkach – oproti expozícii SZZ
ovocný sad za Skanzenom
9.00 – 18.00 4. ročník DNI POĽA – ZELENINÁRSKA EXPOZÍCIA
Prezentácia pestovania zeleniny
Veľké výstavné políčka
SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM
• Ukážky lisovania oleja
• Ukážky žatvy, mlátenia a orby
• Jazdy parným vlakom Nitrianskej poľnej železnice
• Ochutnávka melty kávy v historickom konzume
• Sprístupnenie expozícií skanzenu (Mlyn Cakov, Mlyn
Franková, Lisovne oleja, Konzum, Rímskokatolícka ľudová škola)
AKCIE
9.00 – 18.00 Motokárska dráha
Voľná plocha P4
10.00 – 17.30 Športová vzduchová strelnica v prevádzke
Voľná plocha S2
9.00 – 18.00 „Salón piva“
pavilón M4
9.00 – 18.00 Sokoliari – predstavenie dravcov so sokoliarmi
v dobovom oblečení
10.00 – 17.00 Člnkovanie
jazero č. 3
9.00 – 18.00 Chytanie rýb
jazero č. 4
10.00 Súťaž TORTA ROKA 2016 – 3. ročník
pre juniorov vo veku od 15 do 23 rokov
Organizátor: Spolok cukrárov Slovenska, pod záštitou ministerky
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej
Súťažiaci budú v mieste súťaže počas trojhodinového časového
limitu zdobiť tortu na tému „Z rozprávky do rozprávky“
Súčasťou súťaže bude aj pokus o slovenský rekord v počte
ozdobených „kapkejkov“.
V rámci vyhodnotenia súťaže TORTA ROKA prebehne krst novej
knižky, ktorej autorom je zakladateľ Cechu pekárov a cukrárov
Ing. Vojtech Szemes, CSc.
tortaroka.spolokcukrarov.sk
pavilón S


20. august SOBOTA

ODBORNÝ PROGRAM
9.00 Včelárska sobota
• Vyhodnotenie národnej súťaže o najlepší slovenský med,
medovinu, peľ a medovník
Globálne problémy a ohrozenia v odvetví včelárstva
Ing. Róbert Chlebo, PhD.
• Ochutnávka medu, medoviny, peľu
pavilón K
Deň mladých farmárov
organizované so Združenie mladých farmárov
11.00 Pôda - príležitosti a riziká z pohľadu mladých farmárov
12.00 Predstavenie úspešných hospodárov, ktorí aj napriek
svojmu veku zanechali stopu v rozvoji svojho regiónu
12.45 Mladí farmári a podpory z Európskej únie
14:00 Regionálne jem, Slovensko podporujem
(verejná nahrávka pre Rozhlas a televíziu Slovenska, organizované
so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou)
Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka Sekcie potravinárstva
a obchodu, MPRV SR
Milan Semančík, predseda Slovenskej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory
Dušan Janíček, predseda Únie potravinárov Slovenska
Stanislav Voskár, predseda Slovenského mliekarenského zväzu
Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska
pavilón A, prednášková sála
NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT
9.00 – 10.00 Preteky poštových holubov – prílet z preteku
pred pavilónom V
9.45 – 10.30 Ranč Equifarm – westernové vystúpenie
predvádzacia plocha
11.00 – 12.00 Predvádzanie zvierat
predvádzacia plocha
12.00 – 13.00 Ukážky ošetrovania paznechtov
Insemas
12.30 – 13.30 Deň chovateľov oviec a kôz
predvádzacia plocha
12.00 – 14.00 Workshop – podkúvanie koní
plocha pred pavilónom Z1 – ZCHKS
14.30 – 15.30 Manipulácia so zvieratami – ukážka
koliba ZCHMD
14.45 – 15.05 Vystúpenie NŽ Topoľčianky - voltíž
predvádzacia plocha
15.05 – 16.05 Ranč Equifarm – westernové vystúpenie
predvádzacia plocha
PREZENTÁCIE, COOPEXPO
pavilón M3
9.30 – 11.00 Prezentácia SSOŠ Poprad
V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami cukrár a kuchár. Pripravili
sme pre Vás aj ukážky flambovania a miešania nápojov s malou
ochutnávkou.
11.00 – 12.00 Prezentácia SSOŠ Bardejov
V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami kaderník, kozmetička
umelecký rezbár. Maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úprava
vlasov a vizáže.
12.00 – 12.30 Vystúpenie tanečného klubu Karmen
Tanečný klub Karmen vyučuje moderný tanec, folkórny tanec,
rytmické tance, základy gymnastiky a baletu. Jeho poslaním je šíriť
radosť z tanca, vytvárať príjemné prostredie a kolektív.
12.30 – 14.30 Prezentácia členských družstiev COOP PRODUKT
SLOVENSKO a Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN
Členské družstvá COOP PRODUKT SLOVENSKO sa Vám predstavia
s ukážkami svojej činnosti a predvedú Vám svoje výrobky (maľovanie
a výroba keramiky, prezentácia výrobkov odevných družstiev,
výroba vianočných ozdôb atď.). Zasúťažiť si budete môcť s družstvami
o upomienkové predmety. Prezentácia šikovnosti a zručnosti
občanov so zdravotným postihnutím a chránených dielní.
12.30 – 12.45 ŠAMOTKA H. Zalužany + OKRASA Čadca
(tvorivé dielne + predstavenie VD )
12.45 – 13.00 FLOS garden Banská Bystrica
13.00 – 13.15 ATAK Prešov – mini módna prehliadka
13.15 – 13.30 NOVOCHEMA Levice
13.30 – 13.45 NOVOPLAST Sereď
13.45 – 14.00 VZORODEV Prešov – mini módna prehliadka
14.00 – 14.15 ELEKTROPLAST Prešov
14.15 – 14.30 NO CPS DOKORÁN
medzi jednotlivými prezentáciami súťaže o ceny + od začiatku do konca
prezentácie tvorivé dielne s výrobným družstvom ŠAMOTKA a OKRASA
14.30 – 15.00 Vystúpenie tanečného klubu Karmen
Tanečný klub Karmen vyučuje moderný tanec, folkórny tanec,
rytmické tance, základy gymnastiky a baletu. Jeho poslaním je šíriť
radosť z tanca, vytvárať príjemné prostredie a kolektív.
15.00 – 16.30 Prezentácia SSOŠ Poprad
V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami cukrár a kuchár. Pripravili
sme pre Vás aj ukážky flambovania a miešania nápojov s malou
ochutnávkou.
16.30 – 17.30 Prezentácia SSOŠ Bardejov
V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami kaderník, kozmetička
umelecký rezbár. Maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úpravu
vlasov a vizáže.
PROGRAM KULTÚRNYCH VYSTÚPENÍ
v expozícii národnej siete rozvoja vidieka SR
pavilón M1
9.30 – 10.00 Spevácko-tanečný súbor Úľanček
10.00 – 10.30 Detský folklórny súbor Pelikánik
10.30 – 11.00 Folklórny súbor Šuriančanka
11.00 – 11.30 Detský folklórny súbor Zbežanček
11.30 – 12.00 Spevácka skupina Čabanka
12.00 – 12.30 Seniorský súbor Komjatice
12.30 – 13.00 Folklórny súbor Chočanka
13.00 – 14.00 Módna prehliadka ľudových krojov
14.00 – 14.30 Folklórny súbor Volkovčianka
15.00 – 15.30 Folklórna skupina Tepličan z Liptovskej Tepličky
15.30 – 16.00 Podtatranček z Veľkej Lomnice
16.00 – 16.30 Folklórna skupina Podhradie
EXPOZÍCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV
Celoslovenské súťaže – vyhodnotenie
OVOCIE ROKA – 3. ročník
ZELENINA ROKA – 2. ročník
Odborné poradenstvo
Pestovanie a rez ovocných drevín
RV SZZ, OV SZZ NITRA
Pestovanie zeleniny, výživa, hnojenie
OV SZZ GALANTA, NITRA
pavilón M3
Ukážky výsadieb do rôznych nádob
miniskalky, okenné debničky
ZO SZZ Klub skalničkárov
výstava kolekcie výsadieb z jednotlivých ZO SZZ okres Nitra
Poradenská činnosť
okrasné záhradníctvo – kvetiny, okrasné dreviny
Výstava ocenených prác z výtvarnej súťaže 2016
téma: Ročné obdobia v záhrade
Výstava kolekcie farebných fotografií
ZÁHRADA OČAMI FOTOGRAFA
autor Ing. PAVOL STANKO, člen SZZ
stánok SZZ
Ponuka odbornej literatúry
Nové výsadby ovocných drevín, stĺpovité tvary
Ukážky pestovania rôznych druhov zeleniny
Ukážky pestovania liečivých rastlín a kvetín
vzorové záhradky – pred stánkom SZZ
10.00, 14.00, 16.00 Bezplatná poradenská služba
pestovanie, výživa, rez ovocných drevín
p. Július Adamove
pred stánkom SZZ
10.00, 14.00, 16.00 Ukážky rezu ovocných drevín
odborný inštruktor: Ing. Eduard Jakubek
bezplatná preprava vláčikom do stanice Skanzen
ovocný sad za Skanzenom
10.00, 14.00, 16.00 Ukážky letného rezu ovocných stromov
odborný inštruktori SZZ: Ing. Eduard Jakubek, Július Adamove
bezplatná preprava vláčikom do stanice Skanzen
Podmienka: vlastné záhradnícke nožnice
vzorové záhradky pri stánku SZZ a ovocný sad za Skanzenom
VÝSTAVNÉ POLÍČKA Vp L1
• ukážky pestovania papriky, rajčín a iných zelenín
• ukážky pestovania liečivých rastlín
• vzorové záhradky, kvetinové záhony, skalka
• ukážky pestovania inulínových rastlín (SPU)
• ukážka nových odrôd slovenskej kukurice
• ukážky strihaných živých plotov
Praktické ukážky strihania stromov, poradenská služba
pre pestovanie ovocia, zeleniny a liečivých rastlín
expozícia SZZ
Ukážky letného rezu ovocných stromov
Ing. Eduard Jakubek, Július Adamove
Zraz účastníkov na malých políčkach – oproti expozícii SZZ
ovocný sad za Skanzenom
9.00 – 18.00 4. ročník DNI POĽA – ZELENINÁRSKA EXPOZÍCIA
Prezentácia pestovania zeleniny
Veľké výstavné políčka
SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM
• Traktorparáda
• Ukážky lisovania oleja
• Ukážky žatvy, mlátenia a orby
• Jazdy parným vlakom Nitrianskej poľnej železnice
• Ochutnávka melty kávy v historickom konzume
• Sprístupnenie expozícií skanzenu (Mlyn Cakov, Mlyn
Franková, Lisovne oleja, Konzum, Rímskokatolícka ľudová škola)
AKCIE
9.00 – 18.00 Motokárska dráha
Voľná plocha P4
10.00 – 17.30 Športová vzduchová strelnica v prevádzke
Voľná plocha S2
10.00 Ukážky leteckých, raketových a lodných modelárov, ukážky
výcviku psov kynologických klubov
Voľná plocha S2
39. ročník športovej streleckej súťaže „O veľkú cenu
Agrokomplex 2016“ v Streľbe z ľubovoľnej malokalibrovky
Strelnica Rumanová
Oblastná súťaž lodných modelárov o cenu Agrokomplexu
Areál AX
9.00 – 18.00 „Salón piva“
pavilón M4
9.00 – 18.00 Sokoliari – predstavenie dravcov so sokoliarmi
v dobovom oblečení
10.00 – 17.00 Člnkovanie
jazero č. 3
9.00 – 18.00 Chytanie rýb
jazero č. 4
REZBÁRSKE BZUČANIE V SKANZENE NITRA
14.30 • Vyhodnotenie najkrajšieho figurálneho úľa
• Ukážky prác rezbárov
• Prezentácia ľudového rezbárskeho umenia
• Rezbársky jarmok
• Ocenenia rezbárom
• Hod klátom


21. august NEDEĽA

NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT
10.30 – 11.00 Ranč Equifarm – westernové vystúpenie
predvádzacia plocha
11.00 – 12.00 Predvádzanie zvierat
predvádzacia plocha
12.00 – 13.00 Ukážky ošetrovania paznechtov
Insemas
12.00 – 14.00 Zvod Haflinských kobýl
predvádzacia plocha
15.00 – 16.00 Furmanské preteky v ťažkom ťahu
predvádzacia plocha
Časový posun vyhradený
PREZENTÁCIE, COOPEXPO
pavilón M3
9.30 – 11.00 Prezentácia SSOŠ Poprad
V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami cukrár a kuchár. Pripravili
sme pre Vás aj ukážky flambovania a miešania nápojov s malou
ochutnávkou.
11.00 – 11.30 Gitarové duo Zuzana a Števo a malá Írska tanečnica Alicka
11.30 – 12.30 Prezentácia SSOŠ Bardejov
V bloku sa predstavia so svojimi ukážkami kaderník, kozmetička
umelecký rezbár. Maľovanie na tvár, ozdobné tetovanie, úprava
vlasov a vizáže.
12.30 – 14.30 Prezentácia členských družstiev COOP PRODUKT
SLOVENSKO a Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN
Členské družstvá COOP PRODUKT SLOVENSKO sa Vám predstavia
s ukážkami svojej činnosti a predvedú Vám svoje výrobky (maľovanie
a výroba keramiky, prezentácia výrobkov odevných družstiev,
výroba vianočných ozdôb atď.). Zasúťažiť si budete môcť s družstvami
o upomienkové predmety. Prezentácia šikovnosti a zručnosti
občanov so zdravotným postihnutím a chránených dielní.
12.30 – 12.45 ŠAMOTKA H. Zalužany + OKRASA Čadca
(tvorivé dielne + predstavenie VD )
12.40 – 12.50 VZORODEV Prešov – mini módna prehliadka
12.50 – 13.10 Gitarové duo Zuzana a Števo a malá Írska tanečnica Alicka
13.10 – 13.25 NOVOCHEMA Levice
13.25 – 13.40 ELEKTROPLAST Prešov
13.40 – 13.55 ATAK Prešov – mini módna prehliadka
13.55 – 14.10 NOVOPLAST Sereď
14.10 – 14.25 TECHNOPLAST Topoľčany
14.25 – 14.40 NO CPS DOKORÁN
14.45 – 15.00 Gitarové duo Zuzana a Števo a malá Írska tanečnica Alicka
15.00 – 15.30 Slávnostné ukončenie výstavy
PROGRAM KULTÚRNYCH VYSTÚPENÍ
v expozícii národnej siete rozvoja vidieka SR
pavilón M1
10.00 – 10.30 Spevácky súbor Úsmev
10.30 – 11.00 Hudobný súbor Šurianski tamburáši
11.00 – 11.30 Lipovčanka – spev s harmonikou
11.30 – 12.00 Hudobná skupina M - Melodic
12.00 – 12.30 Folklórna skupina Pobedímčan
12.30 – 13.00 Divadelný súbor Rozmarín
EXPOZÍCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV
Celoslovenské súťaže – vyhodnotenie
OVOCIE ROKA – 3. ročník
ZELENINA ROKA – 2. ročník
Odborné poradenstvo
Pestovanie a rez ovocných drevín
RV SZZ, OV SZZ NITRA
Pestovanie zeleniny, výživa, hnojenie
OV SZZ GALANTA, NITRA
pavilón M3
Ukážky výsadieb do rôznych nádob
miniskalky, okenné debničky
ZO SZZ Klub skalničkárov
výstava kolekcie výsadieb z jednotlivých ZO SZZ okres Nitra
Poradenská činnosť
okrasné záhradníctvo – kvetiny, okrasné dreviny
Výstava ocenených prác z výtvarnej súťaže 2016
téma: Ročné obdobia v záhrade
Výstava kolekcie farebných fotografií
ZÁHRADA OČAMI FOTOGRAFA
autor Ing. PAVOL STANKO, člen SZZ
Stánok SZZ
Ponuka odbornej literatúry
Nové výsadby ovocných drevín, stĺpovité tvary
Ukážky pestovania rôznych druhov zeleniny
Ukážky pestovania liečivých rastlín a kvetín
vzorové záhradky – pred stánkom SZZ
10.00, 14.00, 16.00 Bezplatná poradenská služba
pestovanie, výživa, rez ovocných drevín
p. Július Adamove
pred stánkom SZZ
10.00, 14.00, 16.00 Ukážky rezu ovocných drevín
odborný inštruktor: Ing. Eduard Jakubek
bezplatná preprava vláčikom do stanice Skanzen
ovocný sad za Skanzenom
10.00, 14.00, 16.00 Ukážky letného rezu ovocných stromov
odborný inštruktori SZZ: Ing. Eduard Jakubek, Július Adamove
bezplatná preprava vláčikom do stanice Skanzen
Podmienka: vlastné záhradnícke nožnice
vzorové záhradky pri stánku SZZ a ovocný sad za Skanzenom
VÝSTAVNÉ POLÍČKA Vp L1
• ukážky pestovania papriky, rajčín a iných zelenín
• ukážky pestovania liečivých rastlín
• vzorové záhradky, kvetinové záhony, skalka
• ukážky pestovania inulínových rastlín (SPU)
• ukážka nových odrôd slovenskej kukurice
• ukážky strihaných živých plotov
Praktické ukážky strihania stromov, poradenská služba pre
pestovanie ovocia, zeleniny a liečivých rastlín
expozícia SZZ
Ukážky letného rezu ovocných stromov
Ing. Eduard Jakubek, Július Adamove
Zraz účastníkov na malých políčkach – oproti expozícii SZZ
ovocný sad za Skanzenom
9.00 – 18.00 4. ročník DNI POĽA – ZELENINÁRSKA EXPOZÍCIA
Prezentácia pestovania zeleniny
Veľké výstavné políčka
SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM
• Traktorparáda
• Ukážky lisovania oleja
• Ukážky žatvy, mlátenia a orby
• Jazdy parným vlakom Nitrianskej poľnej železnice
• Ochutnávka melty kávy v historickom konzume
• Sprístupnenie expozícií skanzenu (Mlyn Cakov, Mlyn
Franková, Lisovne oleja, Konzum, Rímskokatolícka ľudová škola)
AKCIE
9.00 – 18.00 Motokárska dráha
Voľná plocha P4
10.00 – 17.30 Športová vzduchová strelnica v prevádzke
Voľná plocha S2
10.00 Ukážky leteckých, raketových a lodných modelárov, ukážky
výcviku psov kynologických klubov
Voľná plocha S2
39. ročník športovej streleckej súťaže „O veľkú cenu
Agrokomplex 2016“ v Streľbe z ľubovoľnej malokalibrovky
Strelnica Rumanová
35. ročník súťaže leteckých modelárov
„O cenu Agrokomplexu RC-V2“
Letisko Janíkovce
5. ročník „Súťaž obrích modelov RC vetroňov“
Letisko Janíkovce
9.00 – 18.00 Sokoliari – predstavenie dravcov so sokoliarmi
v dobovom oblečení
10.00 – 17.00 Člnkovanie
jazero č. 3
9.00 – 18.00 Chytanie rýb
jazero č. 4

Vstup: 4€
Ľutujeme, ale nevieme o ďaľšom termíne konania.

 

 

AGROKOMPLEX NITRA 2016
KALENDÁR PODUJATÍ
<jún 2018>
poutstšpisone
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001

BLOG
24.04.2017
GARDENIA - DOMEXPO
14.04.2017
La Gioia v Nitre
03.02.2017
AKO BY TO BOLO...